Α.Σ. ΓΟΡΤΥΣ

Έδρα - Αγ. Δέκα Ηρακλείου Κρήτης

 ΓΟΡΤΥΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ

2-2