Α.Σ. ΓΟΡΤΥΣ

Έδρα - Αγ. Δέκα Ηρακλείου Κρήτης

1η Αγωνιστική Α1 ΕΠΣΗ